Expansió de marca consistent

Amb una planificació de màrqueting unificada, tots els elements de l'empresa treballen amb el mateix pla incrementant la consistència dels missatges emesos per la marca, augmentant d'aquesta manera la productivitat de l'equip i millorant la visibilitat en el mercat.

Adaptació de l'experiència a cada canal

Combinant les interaccions de manera contextualitzada amb la informació dels clients, les dades d'aplicacions de tercers, i la història acumulada, és possible construir l'experiència correcta per a cada moment i cada canal.

Augment de la percepció del que passa al mercat en temps real

És possible analitzar opinions en el seu context i combinar-los amb la història de les interaccions amb els seus clients per processar mètriques i assegurar-se que s'està adaptant i responent a les necessitats dels seus clients. L'objectiu és predir noves oportunitats a través dels models de comportament.

¿Necessites més informació?