Grup Curós, tradició i modernitat en distribució alimentària

IM Projects ha informatitzat vàries de les empreses del Grup Curós, tot un referent en distribució de productes alimentaris, molt especilament productes de fred i budell per elaboració d’embutits

El Grup Curós és un conjunt d’empreses amb una antiguitat superior als 100 anys, actualment gestionada per la quarta generació familiar. Aquest grup ha estat fortament vinculat a la ciutat de Vic des de bell antuvi.

L’any 2005 es crea el magatzem frigorífic per importació-exportació d’aliments congelats i al mateix temps lloguer d’ubicacions de magatzem frigorífic per tercers.

IM Projects ha informatitzat vàries empreses del grup amb solucions ICG, destacant la informatització del Magatzem frigorífic de Curós Fred, en aquest projecte s’ha desenvolupat un software a mida per la gestió del magatzem i de totes les tasques relacionades amb ubicació, picking i lloguer de fred, totalment enllaçat amb ICG Manager CRM.

També destaquem la informatització de la gestió Curós, S.A. dedicada a la distribució de budell per usos alimentaris.