SOLUCIONS PUNT DE VENDA
Optimitzem el procés de venda amb interfícies intuïtives i dinàmiques, des del Retail a la Hostaleria, integrant-lo amb el seu ERP
SOLUCIONS ERP
Transformem el seu negoci en una organització eficient, optimitzant procediments i millorant la qualitat de les dades
SOLUCIONS CRM
Ajudem a expandir la seva capacitat comercial dotant a la seva força de vendes d'eines de seguiment, connectivitat mòbil i visibilitat a les xarxes socials
GESTIÓ DE MAGATZEMS AVANÇATS
Millorem la gestió del seu magatzem optimitzant moviments, processos i operatives, estalviant costos i augmentant la qualitat de servei
BUSINESS INTELLIGENCE

Implantem solucions integrades amb el seu ERP per organitzar i analitzar la informació de manera que l'ajudi en la presa de decisions

DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS I INTEGRACIONS
Realitzem aplicacions personalitzades i integrem el seu ERP amb diferents fonts d'informació: Shops Online, Operadors logístics, RRHH

CLIENTS

NOTÍCIES